Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

GAWF

Το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων έχει διεύθυνση:

Ζαλόγγου 13-15, 10678, Αθήνα

Το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων απαντά στο τηλ:

210-3840010, 6944-240222, Φαξ: 210-6082830

Το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων έχει ιστοσελίδα:

http://www.gawf.org.uk

Το Ελληνικό Ταμείο Μέριμνας Ζώων έχει e-mail:

caroll2@otenet.grGAWFGAWF