Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Κίνδυνοι από κόπρανα σκύλου στο λαχανόκηπο

Erotisi: Επιτρέπεται κάποιος να καλλιεργήσει λαχανόκηπο στον ίδιο χώρο με ακαθαρσίες σκύλου.

Υπαρχή κίνδυνος για την Ηγία αν φάει κάποιος από αυτά τα κηπευτικά.