Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Είναι δύσκολη εγχείρηση του καταρράκτη στο σκύλο;

Εγχείρηση του καταρράκτη

καταράχτης στο σκύλο

Συνίσταται στο άνοιγμα του κερατοειδή στο επίπεδο τα σκλητοκεράτειας ζώνης.
Μετά με ειδικά εργαλεία, ο κρυσταλλοειδής αποχωρίζεται και αφαιρείται. Ο κερατοειδής ράβεται.
Μπορούμε επίσης να ράψουμε προσωρινά τα βλέφαρα για να αποφύγουμε τις μολύνσεις που πιθανά θα προκαλούσε το ζώο με το ξύσιμο.
Αυτή η εγχείρηση συνήθως στέφεται από επιτυχία.