Επικοινωνήστε μαζί μας
   
 

Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης έχει διεύθυνση:

Σοφ. Σλήμαν 30, 115 26, Αθήνα
ΟΆγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης απαντά στο τηλ:

210-6925704 Φαξ: 210-6925654
Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης έχει ιστοσελίδα:

http://www.zoofilia.gr/stfrancis/
Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης έχει e-mail:

stfrancis@in.grΆγιος Φραγκίσκος της ΑσσίζηςΆγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης